دسته: سرعت

سرعت وبسایت ، یکی از عوامل مهم موفقیت در تجارت الکترونیک است که موجب رضایت گوگل و کاربران سایت شما خواهد شد.
بنابراین سایت شما باید از سرعت لود خوبی برخوردار باشد تا بتوانید کسب و کار اینترنتی پرسودی داشته باشید.