دسته: کد مالیاتی

کد مالیاتی چیست؟ در این مقاله قصد داریم مراحل دریافت کد مالیاتی را خدمت شما توضیح دهیم.
به شما خواهیم گفت که چگونه کد مالیاتی خود را در سامانه مالیاتی کشور ایجاد کنید.

ثبت کارتخوان در سامانه مالیاتی

آموزش ثبت کارتخوان و درگاه اینترنتی در سامانه مالیاتی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] کد مالیاتی یا کد اقتصادی !! کد اقتصادی یا کلمه رایج تر کد مالیاتی ، کدی است چند رقمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای هر پرونده حقیقی یا حقوقی …